Prijava studenata

Prijava u sustav Studentski centar Osijek
Za prijavu u module Studentskog doma i prehrane potrebno je upisati SAMO OIB.
Za prijavu u modul Student servisa potrebno je upisati NAJMANJE DVA podatka.

(samo za članove student servisa)

Konto d.o.o. Varaždin (042 300 900) | Požega (034 281 580)
© Konto d.o.o.