Preuzimanje podataka iz baze X-icaUnos prijave Stranice studentskog centra u Osijeku
Odaberite natječaj: PREUZIMANJE PODATAKA IZ BAZE X-ica
Upišite broj važeće X-ice:
ili OIB:
ili JMBG:


Konto d.o.o. Varaždin (042 300 900) | Požega (034 281 580)
© Konto d.o.o.